Klik hieronder op de links voor andere pagina's over de reis naar Japan.
 Ingeloot  Voorbereiding  Reisgenoten Programma Berichtjes Lisse-Actueel Eerste Dag Tweede Dag

Derde Dag

Vierde Dag

Vijfde Dag

Zesde Dag

Zevende Dag

Achtste Dag

Negende Dag

Tiende Dag

Elfde Dag

Twaalfde Dag

Dertiende Dag

Veertiende Dag

       
               

 

JIMMY VAN DEN BERG INGELOOT VOOR UITWISSELINGSPROGRAMMA LISSE EN TONAMI CITY (JAPAN)

 

Zustergemeente - Jumelage Lisse en Tonami
Sinds 1992 onderhoudt de gemeente Lisse een vriendschappelijke band met de Japanse plaats Tonami. In 1996 is de Stichting Holland Tonami opgericht die de jumelage ondersteunt en hieraan inhoud geeft. Kernwoorden daarbij zijn vriendschap, samenwerking, uitwisseling en ontwikkeling op het gebied van scholing, cultuur, handel en industrie tussen beide gemeenten. Onderdeel van deze gesloten overeenkomst is de uitwisseling van leerlingen tussen de beide gemeenten. Het ene jaar gaan er leerlingen van het Fioretticollege naar Japan en het jaar daarop brengen Japanse leerlingen een tegenbezoek aan Lisse.

April 2002: Japanse studenten te gast in Lisse
Op uitnodiging van de Stichting Holland Tonami zijn in april 2002 een aantal Japanse jongeren naar Nederland gekomen om kennis te maken met Nederland en de Nederlandse cultuur. Zij logeerden bij leerlingen van het Fioretticollege.
De jonge Japanners hadden het druk: zo hielpen zij bij de opbouw van een bloemencorsowagen, beklommen de toren van de St. Agathakerk en brachten een bezoek de St. Jozef school. Verder stond er een rondleiding in het Museum De Zwarte Tulp op het programma. Mochten de scholieren daarna nog energie over hebben, dan konden zij een uurtje shoppen in het Blokhuis.

April 2001 : Handige `zakjapanners`
In april 2001 hebben leerlingen van het Fioretticollege een bezoek gebracht aan Japan. De communicatie met de Japanse scholieren bleek toen vaak een probleem. Hoewel alle Japanse jongeren op de middelbare school Engels leren, durfden zij toch niet veel te zeggen. En Japan zou Japan niet zijn, als hiervoor niet een vernuftig technisch snufje was bedacht: vele Japanse leerlingen liepen rond met kleine vertaalcomputertjes.

2003:
Ook dit jaar heeft de burgermeester van Tonami, de heer Annen, weer zes leerlingen uitgenodigd om in 2003, met begeleiders van de school en de gemeente, een bezoek te brengen aan Tonami. Begin Januari kregen de leerlingen uit de brugklas van het Fioretticollege het schrijven van de burgermeester van Lisse, Mevrouw C. Langelaar, met de voorwaarden mee naar huis en konden ze aangeven of dat ze de reis mee wilden maken. Abbenesser Jimmy van den Berg, ook leerling in de brugklas van het Fioretticollege, leverde als eerste zijn toestemming in om mee te mogen. Dat hij als eerste was met inleveren gaf geen enkele garantie dat hij mee mocht want indien er meer dan zes inschrijvingen waren werd er door middel van loting bepaald wie er mee mochten. Totaal 28 !!! inschrijvingen kwamen er binnen. Vandaag, maandag 20 Januari 2003, werd de verloting verricht op het Fioretticollege. De loting werd verricht door De heer Zwetsloot. De spanning was groot onder de 28 kandidaten. Allen wilden zij immers graag mee. Jimmy van den Berg kon als eerste juichen. Zijn naam werd als eerste uit de koker gehaald en nu was hij dus definitief ייn van de zes kinderen die in april naar Japan gaan.
Op 22 april zullen ze vertrekken en ze komen op 5 mei terug.

Exclusief voor Abbenes.net zal Jimmy verslag gaan doen van dit uitwisselingsprogramma. Hij gaat ons dus dagelijks op de hoogte houden van zijn bezoek in Japan. Wij kijken in elk geval uit naar zijn Verre Oosten avontuur.