Klas no. 81 : School met den Bijbel - Jaar ongeveer 1945 - 1946 - Klas ??

Wie helpt ons te vertellen wie oh wie is ??????? E-mail adres : info@abbenes.net

Deze klas is nog lang niet compleet. Dank voor de hulp aan : Adri Witte,  A. Zekveld en Imma Tamboer

    1 =  Louwtje v/d Poel.   2 = Annie van Tol   3 = Dik v.d Beek  
    4 = Wim v.d Beek   5 = Kobus v.d Beek   6 = Stien Hoogkamer  
    7 = Juffrouw Jo Witte   8 = Nan Schalk   9 = Adri Witte  
  10 = Martin Hoogkamer 11 = Piet Zaal 12 = Piet Bouterse  
  13 = Jaap Verbaas 14 = Wil Tammes 15 = Wim Tammes  
  16 = Willie Tammes 17 = Antje Kroon 18 = Corrie Groenewoud  
  19 = Willie Schalk 20 = 21 = Adrie Witte  
  22 = Lida Hoogkamer ?? 23 = meisje v.d Made ?? 24 = meisje van Eenenaam ??  
  25 = 26 = 27 = Beppie Groenewoud  
  28 = Ton Zaal 29 = Siem Zaal 30 =  
  31 = Bep Witte 32 = v.d Made ?? 33 = v.d Made ??  
  34 = meisje Kortekaas ?? 35 = meisje Kortekaas ??    
 

Volgende foto

Klik hier voor een grote foto zonder nummers
 

 

TERUG NAAR DE DORPSWEBSITE ABBENES.NET